VCT CHINA 2024의 11팀 로스터 확정

valokorea

VCT CHINA 2024의 11팀 로스터가 결정되었습니다.

이 글도 확인해보세요 : boostio가 100Thieves에 가입

VCT CHINA 2024의 11팀 로스터 확정

FunPlus Phoenix

 •  Zhang “BerLIN” Bolin
 •  Kale “Autumn” Dunne
 •  Qu “Life” Donghao
 •  Zhang “AAAAY” Yang
 •  Liang “Lysoar” Youhao
 •  Deng “NaThanD” Senqiao(헤드코치)

Nova Esports

 •  Vsevolod “neveR” Suslov
 •  Song “PangH” Wenhao
 •  Ye “o0o0o” Xiaodong
 •  Chen “OBONE” Yijie
 •  Wang “CB” Qingchuan
 •  Guang “GuanG” Honglin
 •  24K(헤드코치)

Trace Esports

 •  Song “FengF” Xuefeng
 •  Luo “Flex1n” Rui
 •  Ho “HeiB” Shun-hei
 •  Yip “YoU” Man
 •  Lu “Kai” Zhinan
 •  Cui “cxyy” Xinyu
 •  Gu “destroyeR” Jiaming(헤드코치)

EDward Gaming

 •  Guo “Haodong” Haodong
 •  Wan “CHICHOO” Shunzhi
 •  Wang “nobody” Senxu
 •  Zheng “ZmjjKK” Yongkang
 •  Zhang “Smoggy” Zhao
 •  Tang “Muggle” Shijun
 •  Lo “AfteR” Wen-hsin(헤드코치)

TYLOO

 •  An “SORRYMYBAD” Ziwen
 •  Zhang “LuoK1ng” Zhanpeng
 •  Yi “ninebody” Ding
 •  Shi “AakRR” Yekai
 •  Cheng “ICE” Wanpeng
 •  Sun “SLOWLY” Kelun
 •  Zhang “hfmi0dzjc9z7” Juncheng
 •  Zhu “mikiya” Jianan
 •  Zheng “Yiyee” Jiayi(코치)

JD Gaming

 •  Park “stew” Young-chan
 •  Ran “Viva” Lifan
 •  Chen “YiHao” Yihao
 •  Zhuo “MarT1n” Zhengjie
 •  Yeung “jkuro” Ho-chung
 •  Ma “ValAnalysis” Hyun-sung(헤드코치)
 •  Li “Billyo” Xinyu(코치)

Bilibili Gaming

 •  Yang “B3ar” Zhanxiong
 •  Wang “whzy” Hao Zhe
 •  Liu “Knight” Yuxiang
 •  Wang “Yosemite” Lei
 •  Zhong “Biank” Jian Fei
 •  Wang “JeXeN” Linxiao(헤드코치)

Dragon Ranger Gaming

 •  Tang “nizhaoTZH” Zehao
 •  Ilya “vo0kashu” Ushakov
 •  Shao “Nicc” Yi-qun
 •  Chen “TvirusLuke” Ching
 •  Wei “Dingwei” Ding-wei
 •  Huang “LT” Biaohong(헤드코치)
 •  He “YuChEn” Cai(코치)

Titan Esports Club

 •  Li “B1ack” Songtai
 •  Li “qiuye” Runtao
 •  Wu “Shameless” Hongjie
 •  Piao “Sztwo” Min
 •  Han “Abo” Bohao(EDG임대)
 •  Xing “LockM” Fuling
 •  Goo “Rb” Sang-min
 •  Liu “3water” Miao(헤드코치)
 •  Yao “YorkMonster” Kun(코치)

All Gamers

 •  Zhang “x3b” Congtian
 •  Jiang “Bunt” He
 •  Delbert “deLb” Tanoto
 •  Wang “Monk” Haoyu
 •  Xin “Spitfires” Mingyang
 •  Li “sword9” Wei
 •  Yang “EGO” Haozun(헤드코치)
 •  Liu “Luminous” Zhiyuan(분석가)

Wolves Esports

 •  Zhong “aluba” Haojun
 •  Geng “Babyblue” Haoran
 •  Xiang “COLDFISH” Pengzhi
 •  Deng “Cyah” Enping
 •  Leung “FFs” Nam
 •  Christopher “pl1xx” Li
 •  Liu “Spring” Chn-ting
 •  Huang “Yuicaw” Yung-chieh
 •  Xie “15D” Zhilin(코치)
 •  Mingiyan “Naint” Goldaev(코치)

Leave a Comment